Vill du donera och eller sponsra vår verksamhet vore vi mycket tacksamma. Alla medel stora som små är öronmärkta för vår verksamhet till hundar som gör skillnad. Bank-Giro 5616-9394 eller Swish  1230169250.

Ledarhunden

En ledarhund är ett levande hjälpmedel och en livskamrat för en person med synnedsättning. Dess främsta uppgift är att väja eller stanna för hinder som dyker upp i färdvägen.

Ledarhunden är tränad att följa ett system som ser likvärdigt ut världen över. En sista utbildning sker på den ort hunden kommer att bo i som färdigutbildad. 

Hunden får t.ex. inte gå ner för en trottoarkant utan att först ha stannat och får ett kommando om att fortsätta.

Det är dock alltid hundföraren som bestämmer när det är dags att gå över en gata då hundar inte har förmågan att inse faran det kan innebära.

Ledarhunden har också en viktig roll som social livskamrat, inte bara för hundföraren utan även för den övriga familjen.

Den är också en väldig priviligerad hund som sällan behöver att vara ensam hemma och som har möjlighet att få följa med in på restauranger och övriga lokaler som normalt är stängda för djur.

Ledarhunden skall vara mentalt stabil och klara av att arbeta i starkt påverkade miljöer samt kunna koppla av och hantera passivitet.

Det ska vara en allmänt lätthanterad hund som inte ställer till med problem.
Ledarhunden skall även ha en väl dokumenterad hälsostatus.

Ledarhundskolan

Kustmarkens ledarhundskola startades av Robert och Carina Jönsson 1993.

Vår avel på Labrador riktar sig direkt mot ledarhund och ledarhund anpassad för dövblindförare. Skolans personal är instruktörer vid olika förarutbildningsprogram.

Vi producerar årligen ledarhundar av raserna labrador, storpudel och schäfer.

Vårt fodervärdssystem försöker vi hela tiden att utveckla, men grundar sig i huvudsak att varje dressör ansvarar för sina fodervärdar. Det innebär i stort att dressören följer valpens utveckling redan från start. Dressören har på så vis påverkat valpens utveckling i rätt riktning.

Under senare år har företaget varit delaktig i Sveriges utveckling av ledarhund anpassad för dövblind förare. Vår Labrador avel tillför nära 90 % av vår årliga produktion av ledarhundar.

Under hela perioden, ca ett års tid förs omfattande dokumentation om mental utveckling och medicinsk hälsa. Detta ligger sedan till grund för det omfattande avelsarbete som hela tiden utvecklas. Avelsarbete är oerhört långsiktigt och kräver nogrann planering inför varje tänkt kombination. Resultatet kommer först två år senare.

Fodervärdar

 

Vi söker fodervärdar, ring eller maila oss så berättar vi mer om vår fodervärdsverksamhet.

Just den hunden du har varit fodervärd åt, kommer efter cirka två år vara ett viktigt hjälpmedel åt en person med synnedsättning.

Din främsta uppgift som fodervärd är att socialisera hunden med andra människor och djur.

Du skall lära hunden att uppföra sig i inomhusmiljöer, och lära den vara ensam hemma.

Vidare är alla typer av miljöträning av stor positiv betydelse.

Ledarhundens främsta uppgift är att väja undan för eller stanna när ett hinder dyker upp.

Det kan vara en omkullslängd barncykel, slang från en tankbil eller dylikt.

Föraren vet hela tiden vägen dit man ska gå och håller i tanken reda på om hunden går rätt eller fel.

Vi rekommenderar att den blivande ledarhunden är den enda hunden i familjen, för att den ska få så mycket egen livserfarenhet som möjligt.

Fodervärd?

Du som är intresserad av att bli fodervärd - hör av dig till oss.

kustmarkens@telia.com

Fyll i fodervärdsansökan eller sänd ett E-mail om mer info önskas.